Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Program konferencji
15 06 2018 r.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku


10.00-10.20 (Aula B):
Powitanie gości: prof. APS, dr hab. Maciej Tanaś
Uroczyste otwarcie konferencji: JM Rektor APS, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
Dyrektor Gabinetu Ministra Rzecznika Praw Dziecka, Bartosz Sowier
Marcin Bochenek, Dyrektor NASK

10.20-11.20 (Aula B): Panel dyskusyjny Czy we współczesnej edukacji jest miejsce dla sztuki?, prowadzenie Marcin Bochenek (NASK), z udziałem prof. Barbary Galas, prof. Janusza Morbitzera, prof. Macieja Zychowicza


11.20-11.40: przerwa kawowa


11.40-13.40: obrady

godzina

Edukacja w warunkach zmiany kulturowej
prowadzenie:
prof. Zenon Gajdzica,

prof. Wojciech Walat
Sala im. W. Pietrzaka (3310)

Edukacja-technokracja?
prowadzenie:
prof. Maciej Tanaś,

prof. Janusz Morbitzer
Sala Senatu APS (3213)

11.40-12.00 prof. Lech Zacher, ALK, Sztuka – Technika – Edukacja: Zmieniające się cele i relacje. prof. Janusz Morbitzer, Akademia WSB, Edukacja w epoce cyfrowej - między techniką a kulturą.
12.00-12.20 prof. Kazimierz Krzysztofek, Uniwersytet SWPS, Między mędrca szkiełkiem i okiem a czuciem i wiarą. Czy wrażliwość można zapisać w algorytmach? prof. Janusz Miąso, UR, Personalizm systemowy-medialny jako arte kontra technokracja.
12.20-12.40 prof. Ryszard Pęczkowski, UR: Reforma systemu edukacji – sztuka zarządzania czy ograniczenie pedagogicznej wolności? prof. Marta Wrońska, UR: Sztuka nauczania-uczenia się: nauczyciel czy uczeń jako homo hubris w przestrzeni medialnej?
12.40-13.00 prof. Barbara Galas, UKSW, Zmiana kulturowa w warunkach rewolucji cyfrowej. prof. Włodzimierz Gogołek, UW, Z badań nad rafinacją informacji. Big Data.
13.00-13.20 prof. Wojciech Walat, UR: Synergia ars i techne jako paradygmat edukacji przyszłości. prof. Eugenia Smyrnowa-Trybulska, UŚ, Dzieci w sieci. Wybrane aspekty analizy wirtualnej przestrzeni edukacyjnej w opinii czynnych i przyszłych nauczycieli.
13.20-13.40 dyskusja dyskusja

 

13.40 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 -16.30 obrady

 

godzina


Sztuka i technika - ku zrównoważonemu rozwojowi
prowadzenie:
prof. B. Kędzierska, prof. W. Gogołek
Sala im. W. Pietrzaka (3310)

 

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni medialnej
prowadzenie:
prof. M. Wrońska, prof. J. Miąso
Sala Senatu APS (3213)
14.30-14.50 prof. Barbara Kędzierska, UP, Pomiędzy Ars a Techne - czyli edukacja dla zrównoważonych relacji społecznych. prof. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, UwB, Sztuka nauczania - nauczyciel jako architekt szkolnego środowiska uczenia się.                                      
14.50-15.10 prof. Beata Stachowiak, UMK, Między tradycją a nowoczesnością. Uczelnie w oczekiwaniu na pokolenia Z i alfa.

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, APS, Nowe technologie w arteterapii – studium przypadku.

15.10-15.30 prof. Natalia Walter, UAM, Empatia, wrażliwość i świadomość społeczna online. Rola cyfrowej inteligencji emocjonalnej w budowaniu prospołecznych działań w sieci. prof. Piotr Drzewiecki, UKSW, Edukacja medialna jako sztuka korzystania z mediów.
15.30-15.50 prof. Marek Piotrowski, ChAT, Nowe wyzwania koncepcji 5E (Engage, Explore, Explain, Extend, Evaluate) w dialogu prowadzonym w cyberprzestrzennej klasie. prof. Józef Bednarek, APS, Przemiany w obszarze kultury i technologii w społeczeństwie cyfrowym.
15.50-16.10 prof. Stefan Paruch, APS, Elektroniczne narzędzia do analizy dzieła sztuki. dr Sylwia Jaskuła, PWSIiP w Łomży, Twórczy uczeń szkoły hybrydalnej.
16.10-16.30 prof. Leszek Korporowicz, UJ, Zredukowany humanizm społeczeństwa konceptualnego.

dyskusja

 

16.30-16.45 – przerwa kawowa


16.45-18.30 – obrady

 

sala 3131
prowadzenie:
dr Agnieszka Wrońska,
dr Sylwia Galanciak
sala 3232
prowadzenie:
dr Marek Siwicki,
dr Zbigniew Wieczorek
sala 3090
prowadzenie:
dr Zbigniew Ledóchowski,
dr Bożena Dusza
sala 3310
prowadzenie:
prof. Józef Bednarek,
dr Anna Andrzejewska
sala 3094
prowadzenie:
dr Danuta Morańska,
dr Jakub Czarkowski
sala 3235
prowadzenie:
dr Waldemar Lib,
dr Tomasz Warzocha
dr Agnieszka Wrońska, dr Rafał Lange, NASK-PIB, Pokolenie smartfonów - doświadczenia polskich nastolatków

dr Magdalena Janota-Bzowska, APS, Warsztat sztuki  w kontekście współczesnej pedagogiki.

dr Zbigniew Ledóchowski, Akademia Pomorska w Słupsku, O sztuce programowania słów kilka.

mgr Bożena Wujec, APS, Wirtualny rynek pracy. Aspekty edukacyjne.

 

dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 

dr Waldemar Lib, UR: Cechy komputerowych programów dydaktycznych preferowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego.
Anna Borkowska, Beata Modrzejewska, NASK-PIB, Jak media społecznościowe zamykają nas w bańce informacyjnej. 

mgr Małgorzata Minchberg, APS, Współpraca międzyśrodowiskowa: artysta i szkoła. Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę.

dr Anna Michniuk, Collegium da Vinci, Współczesna polska szkoła - wirtualna czy realna? (raport z badań własnych).

mgr Przemysław Szymański, APS, Cyberprzestrzeń źródłem wiedzy i zachowań żywieniowych młodzieży.

dr inż. Paweł Plaskura, UJK, Wykorzystanie nowoczesnych technologii do monitorowania procesu dydaktycznego              

dr Tomasz Warzocha, UR: TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa.

Anna Rywczyńska, NASK-PIB, Prywatność dzieci w kontekście technologii cyfrowej.

mgr Radosława Kompowska-Marek, APS, Sztuka i technika w arteterapii.

mgr Tomasz Warchoł, UR, Wielowymiarowy rozwój współczesnej edukacji. mgr Adam Andrzejewski, APS, Kreowanie wizerunku przez nastolatków w mediach społecznościowych  jako wskaźnik akceptacji społecznej.                dr Karolina Ziembowicz, APS, Wirtualna rzeczywistość w klasie szkolnej - jak wirtualna rzeczywistość może wspierać proces uczenia się opartego o doświadczenie. dr Mariusz Kąkolewicz, UAM, Korzystanie z mediów i TI przez uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli.
Jakub Rozenbaum, Centrum Nauki Kopernik, Czy konstruowanie jest nadzieją edukacji STEM? O idei Seymoura Paperta i jej zastosowaniu w projektach Centrum Nauki Kopernik. dr Zbigniew Łęski, AJD, Radość, kreatywność, motywacja - Ja Dziecko w cyberprzestrzeni. dr Marek Jędrzejewski, WWSH, Subkultury Sieci: od ekspresji do poszukiwania wspólnoty. mgr Anna Gregorek, APS, Założenia badawcze w obszarze kształtowania umiejętności pisania liter pokolenia App Generation. mgr Barbara Bogusławska-Kręgiel, Zespół Szkół w Lipnie, Smartfon na lekcji jako element "ars" w edukacji, pozwalający wyjść poza schemat. mgr Zbigniew Małysz, APS, O potrzebie wykształcenia postawy refleksyjności psychopedagogicznej wśród młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni).
mgr Małgorzata Biszczuk, XXVII LO im. T. Czackiego, Projekt edukacyjny STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. mgr Magdalena Katarzyna Słowik, UWM, Kompetencje a wirtualna twórczość dzieci i młodzieży.

dr Marek Hallada, UR: Sztuka tworzenia, sztuka nauczania, sztuka wychowania - cyfrowy świat i jego możliwości w tworzeniu nowej rzeczywistości wizualnej.

mgr Izabela Tonkiel, APS, Dwunasta muza Cyfrowych Argonautów - Między sztuką a technologią w wirtualnych światach gier sieciowych. dr Monika Czajkowska, APS, Wykorzystanie TI w nauczaniu geometrii. mgr inż. Krystian Tuczyński, UR: Możliwości i ograniczenia wykorzystania platform e-learningowych w kształceniu na przykładzie szkolnictwa wyższego.
mgr Piotr Karaś,     UR, Aplikacje chmurowe – sztuka nauczania nie tylko dorosłych.               dr Zbigniew Wieczorek, AJD, Legendy miejskie. W co wierzymy i jak nas to zmienia.

dr Bożena Dusza, UR: Szanse i bariery rozwojowe ucznia w szkole  w perspektywie nauczycieli (raport z badań).

dr Anna Andrzejewska, APS, Aktywność nastolatków w cyberprzestrzeni w kontekście przemian społeczno-kulturowych. dr Jakub Czarkowski, UWMSC, Dyswirtualia – nowe zjawisko i problem pedagogiczny.

Maciej Duchnowski, APS, Technologia a rozwój dziecka - w poszukiwaniu liminalności granic.

dr Sylwia Galanciak, APS,     O smartfonach,         aspiracjach i kapitale naukowym - nowe technologie w szkole a postawy uczniów wobec nauki.                    

dr Marek Siwicki, APS, Zauroczenie na rejach. Uwodzeniedo zdrowia pozytywnego w przestrzeni wolności i wartości.

Karol Juchniewicz, APS, Nadchodzący Świat poszerzonej rzeczywistości: (VR, AR, MR). Szanse i zagrożenia.            

Bogusław Pająk, Wpływ pola magnetycznego na organizm człowieka.

mgr Irena Pylypiak, Rola smartfonów w rozwoju i edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

mgr Sandra Skorza, Technikum im. J. Karskiego w ZS nr 42 w Warszawie, Projekt edukacji multimedialnej dla nauczycieli przedszkolnych – analiza doświadczeń.

mgr Mariusz Fila, NASK, Nauczyciel i uczeń we mgle cyfrowego świata.

mgr Mariusz Fila, APS, Ars i techne w laboratorium innowacji.

 

18.30 – uroczyste zakończenie konferencji połączone z Kolacją dla Wytrwałych – Bar Filmowy, I piętro bud. C  

 

Wydarzenia towarzyszące:

Warsztat „Mówię do Ciebie, człowieku”, prow. dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska (Otwarta Akademia Umiejętności), godz. 16.00, rejestracja na kbw@akademiaumiejetnosci.com   sala 3412

Warsztat: „Jak uczyć przez sztukę – o łączeniu różnych przedmiotów i aktywności przez twórcze działania w procesie edukacji”, prow. Małgorzata Minchberg, godz. 16.00, sala 3305