Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Aktualności

2014-06-01 20:12:34
Pierwsza konferencja - 2014r.
Serdecznie dziękujemy za udział w I Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe, która odbyła się 24 kwietnia 2014 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

To dzięki Państwa twórczej, pełnej zaangażowania obecności mogła się ona stać przestrzenią ważnej debaty na temat następstw wirtualizacji ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa także w kolejnych edycjach Konferencji, na które już teraz gorąco zapraszamy!

Zgodnie z zapowiedziami przedkonferencyjnymi zaczynamy pracę nad monografiami naukowymi, będącymi owocem naszej kwietniowej debaty.

„Informacja chce być przestrzenią” - pisał na początku lat 90. XX wieku Frank Davis w swym wizjonerskim tekście Komputer czyli wszechświat. Dziś, w dobie oszałamiającego rozwoju technologii cyfrowej mamy już pewność, że informacja - zaklęta w kodzie binarnym, wszechobecna w konwergujących mediach - rzeczywiście tworzy zupełnie nowy typ przestrzeni - informacyjnej, komunikacyjnej, społecznej. Środowisko internetu i towarzyszących mu światów wirtualnych staje się dla milionów ludzi podstwowym wymiarem społecznej i prywatnej egzystencji, wolnym od czasoprzestrzennych ograniczeń świata realnego. Nowe media obiecują współczesnemu człowiekowi realizację jego własnego potencjału, zaspokajanie wielu potrzeb i budowanie relacji międzyludzkich na skalę dotąd niespotykaną. Oferują przełamywanie barier istniejących w świecie rzeczywistym, blokujących dotychczas możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw (czas, przestrzeń, sposób dystrybucji wiedzy). Zarazem jednak ten nowy typ środowiska informacyjno-komunikacyjnego, wchłaniając i przetwarzając coraz to nowe obszary relacji międzyludzkich, generuje szereg zagrożeń o wielowymiarowym charakterze, godzących zarówno w bezpieczeństwo jednostki, jak i w stabilność rozwoju społecznego. Nic więc dziwnego, że cyberświaty stają się obecnie istotnym przedmiotem refleksji pedagogicznej, dostrzegającej w nich zarówno niezwykły potencjał edukacyjny, umożliwiający ludzkości dostęp do wiedzy i aktywności twórczej na skalę dotąd nieosiągalną, jak i świadomej pułapek i niebezpieczeństw związanych z bezrefleksyjnym korzystaniem z nowych technologii (a trzeba podkreślić, że świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i światem wirtualnym jest zatrważająco niska, a potencjał zastosowania technologii cyfrowej w procesie edukacji pozostaje słabo wykorzystany).