Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Aktualności

2017-04-05 21:38:19
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Już 6-7 czerwca odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne". Tym razem obrady toczyć się będą pod hasłem "Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni". Serdecznie zapraszamy!

 

Jak, nie odrywając ręki od kartki, połączyć czterema prostymi liniami dziewięć kropek?

 

.       .       .
.       .       .
.       .       .

 

    To łatwe, kiedy się pamięta, że - jak twierdził Antoine de Saint Exupery - „żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę”. Wystarczy wyjść poza granice myślowych i językowych schematów, a zadanie staje się banalne. „Wystarczy”? Jak prosto to brzmi, a jak trudne bywa w praktyce... Zaczyna się już w szkole, zdominowanej przez testy i klucze możliwych rozwiązań, wypowiedzi „do tysiąca słów” lub znaków, w szkole wykorzystującej nowe technologie do nauki pisania w Wordzie i rysowania w Paincie. Zastępuje się w ten sposób komputerem zeszyt, długopis, blok i farby, ale nie uruchamia transgresyjnego i integracyjnego potencjału medium.
    Jak wykorzystać media cyfrowe do poszerzania uczniowskich horyzontów, stymulowania wyobraźni, innowacyjności, chęci szukania nieszablonowych rozwiązań? Jak z ich pomocą tworzyć przestrzeń dla rozwoju ludzi wolnych i twórczych, zdolnych do owej „zmiany perspektywy”, redefiniowania problemów i poszerzania puli rozwiązań? Oto pytania godne pedagogicznego dyskursu.

Szanowni Państwo,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ma zaszczyt zaprosić do udziału w


IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE:
Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni

organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS


Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2017 roku
w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Dyskusję zaplanowaną na pierwszy dzień konferencji wzbogacą przewidziane na dzień drugi wystąpienia o charakterze warsztatowym, przeznaczone dla nauczycieli i studentów, prezentujące przykłady dobrych praktyk zastosowania technologii mobilnych w edukacji. Panel dyskusyjny i wystąpienia naukowe uzupełni sesja plakatowa.    
    Planowane jest wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej, zaś autorzy najlepszych referatów zostaną także zaproszeni do publikacji w czasopiśmie „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.
    Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii i ich osobowych, społecznych i kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału.
    Tematy referatów prosimy przysyłać wraz z abstraktami o objętości do 600 znaków. Autorzy najlepszych abstraktów zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatu na konferencji oraz przygotowania tekstu do publikacji. Termin nadsyłania materiałów do publikacji – 30 lipca 2017 roku.
    Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zakładka Rejestracja) oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, która wynosi 250 zł. Opłatę konferencyjną należy wnosić na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej: 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.

 

Dodatkowych informacji udzielają:
dr Anna Andrzejewska, dr Marek Siwicki i dr Sylwia Galanciak
Zakład Edukacji Medialnej WNP APS
Tel. 22 589 36 00, 658 00 69 wew. 3434
e-mail: cyberprzestrzen@aps.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy

dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

wraz z komitetem organizacyjnym

 

Program konferencji: http://www.cisw.pl/program.html