Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne
Aktualności

2018-04-05 23:37:45
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku
Starożytni nie dzielili obszarów ludzkiej aktywności na naukę, sztukę i technikę tak ostro, jak zwykli czynić to współcześni. Łacińska ars i greckie téchnē także oznaczały to samo - sztukę wytwarzania czegoś według wytyczonych reguł i wiedzę, jak wytwarzać. Dopiero późne czasy nowożytne przyniosły radykalną zmianę tego sposobu myślenia, oddzielając sztukę (ars) od rzemieślnictwa, ale także od nauki, z którą tak silnie wiązali ją jeszcze artyści renesansowi. Nauka i sztuka zaczęły być postrzegane jako przeciwstawne sobie - nauka dążąca do poznania wiedzy pewnej, tworząca struktury i systemy reguł, szukająca jednoznaczności; sztuka - zjawisko wieloznaczne, migotliwe, łamiące schematy i wymykające się definicjom.


2017-10-05 18:13:14
Zdjęcia z IV Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z IV Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE.


2017-09-20 23:19:45
Film konferencyjny - IV Ogólnopolska Konferencja CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Zapraszamy do obejrzenia filmu konferencyjnego z IV Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE.


2017-06-01 22:12:27
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - Abstrakt
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z poprzedniej konferencji Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne: Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja, organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, która odbyła się dnia 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


2017-04-05 21:38:19
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Już 6-7 czerwca odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne". Tym razem obrady toczyć się będą pod hasłem "Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni". Serdecznie zapraszamy!

Jak, nie odrywając ręki od kartki, połączyć czterema prostymi liniami dziewięć kropek? To łatwe, kiedy się pamięta, że - jak twierdził Antoine de Saint Exupery - „żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę”. Wystarczy wyjść poza granice myślowych i językowych schematów, a zadanie staje się banalne. „Wystarczy”? Jak prosto to brzmi, a jak trudne bywa w praktyce... Zaczyna się już w szkole, zdominowanej przez testy i klucze możliwych rozwiązań, wypowiedzi „do tysiąca słów” lub znaków, w szkole wykorzystującej nowe technologie do nauki pisania w Wordzie i rysowania w Paincie. Zastępuje się w ten sposób komputerem zeszyt, długopis, blok i farby, ale nie uruchamia transgresyjnego i integracyjnego potencjału medium.


2016-06-14 15:19:31
Szanowni Państwo, drodzy Uczestnicy
Serdecznie dziękujemy za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, która odbyła się 2 czerwca 2016 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. To dzięki Państwa twórczej, pełnej zaangażowania obecności mogła się ona stać przestrzenią ważnej debaty na temat następstw wirtualizacji ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa także w kolejnych edycjach Konferencji, na które już teraz gorąco zapraszamy!

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja”. Organizatorom wydarzenia towarzyszyła świadomość, że moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać szanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia.


2016-05-29 11:27:28
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE" organizowanej przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS

Moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać slzanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia. Narasta rozdźwięk pomiędzy sytuacją najbogatszych i tych, którzy nie mają nic. Czy szansą na niwelowanie tych podziałów może być powszechnie dostępna, otwarta na nowe problemy nauka i edukacja, silnie wspierana przez nowe technologie?


2015-06-01 20:15:16
Druga konferencja - 2015r.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE - mistrz i uczeń w cyfrowym świecie, organizowana przez Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS. Konferencja odbyła się dnia 25 maja 2015 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40.

Zawody, które w 2010 roku znalazły się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych, sześć lat wcześniej jeszcze w ogóle nie istniały[1]. Mówi o tym raport Ministerstwa Edukacji Nowego Brunszwiku, Kanada. Nowe media przekształcają nieustannie przestrzeń informacyjną, komunikacyjną, społeczną i kulturową. Co roku pojawiają się zupełnie nowe zawody, których istnienie związane jest z dynamiczną ewolucją sfery ludzkiej aktywności, w coraz większym stopniu przenoszącej się do Sieci. Jakie zadania stają przed edukacją w nowej, skomplikowanej rzeczywistości? Jak przygotować ucznia/studenta do zawodu, który być może jeszcze w ogóle nie istnieje?


2014-06-01 20:12:34
Pierwsza konferencja - 2014r.
Serdecznie dziękujemy za udział w I Ogólnopolskiej Konferencji CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe, która odbyła się 24 kwietnia 2014 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

To dzięki Państwa twórczej, pełnej zaangażowania obecności mogła się ona stać przestrzenią ważnej debaty na temat następstw wirtualizacji ludzkiego życia. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa także w kolejnych edycjach Konferencji, na które już teraz gorąco zapraszamy!